Blog

projekt instalacji przeciwpożarowej

Co bierze się pod uwagę przy projektowaniu instalacji przeciwpożarowych?

Instalacje przeciwpożarowe to rozbudowane systemy, których zadaniem jest wczesne wykrycie źródła pożaru i zaktywizowanie rozwiązań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia, a w niektórych przypadkach również jego ugaszenie. Dzięki nim przeprowadza się też sprawne ewakuacje osób przebywających w budynkach w chwili zagrożenia. Montaż takich systemów ostrzegawczo-gaśniczych jest regulowany prawnie. Przy czym warto pamiętać, że instalacje bywają różne, a przy ich projektowaniu bierze się pod uwagę wiele czynników. Oto naszym zdaniem najważniejsze z nich.

Czytaj więcej