Jakie czujniki dymu znajdują zastosowanie w instalacjach ppoż.?

Czujniki dymu to kluczowy element systemów przeciwpożarowych, których zadaniem jest wykrywanie dymu i ostrzeganie mieszkańców lub użytkowników budynku przed zagrożeniem pożarem. 

Czujniki optyczne (fotoelektryczne)

Działają na zasadzie rozpraszania światła przez cząsteczki dymu. Wewnątrz czujnika znajduje się źródło światła (dioda LED) oraz fotodetektor, który rejestruje ilość światła padającego na niego. Gdy w powietrzu pojawiają się cząsteczki dymu, światło jest rozpraszane i dociera do fotodetektora, co powoduje wygenerowanie sygnału alarmowego. Czujniki optyczne są szczególnie skuteczne przy wykrywaniu dymu o małej gęstości, powstającego na początkowych etapach pożaru.

Czujniki jonizacyjne

Czujniki jonizacyjne działają na zasadzie pomiaru przewodnictwa elektrycznego powietrza. W komorze jonizacyjnej znajduje się niewielka ilość materiału promieniotwórczego, który emituje cząstki alfa. Cząstki te jonizują powietrze, tworząc swobodne elektrony oraz jony dodatnie. Gdy w powietrze dostają się cząsteczki dymu, zmniejsza się przewodnictwo elektryczne, co jest rejestrowane przez czujnik i prowadzi do wygenerowania sygnału alarmowego. Czujniki jonizacyjne są skuteczne w wykrywaniu dymu o większej gęstości, powstającego podczas tlenia się materiałów palnych.

Czujniki termiczne

Czujniki termiczne nie wykrywają bezpośrednio dymu, ale zmiany temperatury w pomieszczeniu, co może być wynikiem pożaru. Istnieją dwa główne rodzaje czujników termicznych – czujniki stałotemperaturowe i czujniki różnicowe. Czujniki stałotemperaturowe reagują na osiągnięcie określonej temperatury progowej, natomiast czujniki różnicowe wykrywają gwałtowne zmiany temperatury w krótkim czasie. 

Czujniki wielokryterialne

Czujniki wielokryterialne łączą w sobie cechy różnych rodzajów czujników dymu. Dzięki temu są w stanie wykryć zarówno dym o małej, jak i dużej gęstości, a także zmiany temperatury. Czujniki wielokryterialne są coraz częściej stosowane w naszych nowoczesnych projektach instalacji ppoż. na Śląsku, gdyż charakteryzują się wysoką czułością i niezawodnością działania.

Wybór odpowiedniego rodzaju czujnika dymu zależy od specyfiki budynku oraz rodzaju materiałów znajdujących się w jego wnętrzu.