Systemy oddymiania śląskie

Dym stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia osób przebywających w budynku. To właśnie zatrucie toksycznymi gazami jest powodem śmierci większości ofiar pożaru. W budynkach użyteczności publicznej i obiektach firmowych montuje się specjalne systemy oddymiania śląskie, które pozwalają usunąć dym w sytuacji, gdy ciągi ratunkowe i ewakuacyjne zostaną odcięte.

System oddymiania składa się z wielu elementów. Wśród nich warto wyróżnić zwłaszcza czujki dymowe, które wyzwalają działanie pozostałych podzespołów instalacji. Po zauważeniu pożaru dochodzi do otwarcia otworów oddymiających w fasadzie lub dachu budynku. Dzięki temu możliwe jest usunięcie z budynku dymu, szkodliwych gazów oraz gorącego powietrza. Wiele systemów obejmuje także automatyczne otwieranie drzwi w dolnych częściach obiektu, dzięki czemu instalacja może działać znacznie sprawniej i jeszcze szybciej pozbywać się toksycznych substancji.

Jakie znaczenie mają systemy oddymiające?

Systemy oddymiające pozwalają pozbyć się szkodliwych substancji, które w wielu przypadkach prowadzą do zatrucia organizmu i utraty przytomności. Dzięki nim osoby przebywające w budynku mogą sprawniej dostać się do dróg ewakuacyjnych. Na co dzień instalacje oddymiające mogą pełnić funkcję wentylacji pomieszczeń.

Brak systemów oddymiających w budynku może doprowadzić do sytuacji, w której zadymienie będzie zbyt duże, by osoby przebywające w obiekcie mogły samodzielnie dostać się do dróg ewakuacyjnych. Dym ogranicza bowiem widoczność także oświetlonych znaków, i powoduje zatrucie organizmu. Zastosowanie instalacji oddymiających w niektórych budynkach jest obowiązkowe, co wynika z aktualnych przepisów. Systemy tego typu muszą być regularnie serwisowane.

Innowacyjne systemy oddymiania

We współczesnych budynkach stawia się na innowacyjne systemy, które cechują się wysoką funkcjonalnością i skutecznością w usuwaniu szkodliwych substancji z budynku. Nowoczesne instalacje oddymiania wyposaża się w takie rozwiązania, jak:

  • automatyczne wyzwalanie dzięki czujnikom pożarowym,
  • możliwość zastosowania systemu także jako wentylacja,
  • możliwość zintegrowania instalacji z innymi systemami zamontowanymi w budynku,
  • zastosowanie elementów elektrycznych w oknach i drzwiach, które zwiększają skuteczność systemu w razie rzeczywistego zagrożenia,
  • stały monitoring stanu technicznego instalacji.

Zajmujemy się projektowaniem systemów oddymiania, dopasowując ich parametry do specyfiki danego obiektu. Dobieramy odpowiednie urządzenia, a także nadzorujemy cały proces ich montażu. Bierzemy pod uwagę obowiązujące normy, dotyczące minimalnej wydajności systemu oraz sposobu rozmieszczenia poszczególnych elementów w obiekcie. Oferujemy kompleksowe usługi, dlatego projektujemy także instalacje tryskaczowe, które pomagają zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia, zwłaszcza we wstępnych fazach zapłonu. Tworzymy wszystkie systemy, które pozwalają zachować odpowiednie bezpieczeństwo w budynkach użyteczności publicznych, magazynach, halach przemysłowych oraz obiektach zamieszkania zbiorowego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.