Projekty instalacji PPOŻ. śląskie

instalacja przeciwpożarowa

Zajmujemy się projektami instalacji PPOŻ. W naszym biurze jesteśmy w stanie wykonać między innymi projekt systemu:

  • sygnalizacji pożaru,
  • oddymiającego,
  • stałych urządzeń gaśniczych.

Każdy z wymienionych systemów ma kluczowe znaczenie w ograniczeniu rozprzestrzeniania się pożaru do innych części budynku. Umożliwia też bezpieczne przeprowadzenie ewakuacji osób znajdujących się w obiekcie. Stąd też tak ważne jest ich prawidłowe połączenie, aby ze sobą efektywnie współpracowały w przypadku wykrycia zagrożenia. To właśnie kluczowa kwestia, której ściśle pilnujemy podczas projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Co bierzemy pod uwagę w projektach instalacji PPOŻ.?

Podczas sporządzania projektu elementów pasywnych oraz aktywnych zabezpieczeń PPOŻ. bierzemy pod uwagę przede wszystkim, do której kategorii pożarowej został przypisany dany budynek. To od klasy odporności ogniowej zależy dobór poszczególnych urządzeń oraz komponentów instalacji. Ponadto interesują nas również wytyczne ubezpieczyciela obiektu, a także jego przeznaczenie. System z innymi czynnikami gaśniczymi stosuje się na przykład w serwerowni, a inny w hali sportowej. Mogą być jednak Państwo pewni, że projekt przygotujemy i zrealizujemy w taki sposób, aby odbiór obiektu przez Państwową Straż Pożarną był jedynie formalnością. Nasze projekty instalacji PPOŻ. - śląskie pozwalają zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa w budynku, a także spełnić wymagania postawione przez obowiązujące prawo.

Projektowanie zgodnie z NFPA 13 śląskie

NFPA 13 to norma, która nakłada na projektantów konieczność przestrzegania minimalnych wymagań, które w razie potrzeby można zwiększyć. Zgodnie z tymi założeniami w trakcie procesu projektowego należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak:

  • dobór intensywności zraszania do powierzchni, którą ma objąć system,
  • kształt powierzchni zraszania, także jeśli chodzi o obszary oddalone – w każdym punkcie pomieszczenia musi zostać zapewniona minimalna zakładana intensywność zraszania,
  • dopuszczalna zmiana ciśnienia podczas zraszania instalacjami tryskaczowymi,
  • parametry źródeł wody docierającej do instalacji,
  • parametry obliczone i rzeczywiste,
  • możliwość późniejszej modernizacji systemu,
  • wielkość instalacji.

Projektowanie zgodnie z NFPA 13 śląskie wymaga od projektantów dysponowania szeroką wiedzą. Konieczne jest wzięcie pod uwagę indywidualnych parametrów nieruchomości oraz całej instalacji. Przed stworzeniem gotowego projektu wykonuje się liczne pomiary i symulacje, które pozwalają dobrać odpowiednie rozwiązanie do potrzeb danego obiektu. Wszystkie wymienione czynniki rozpatruje się indywidualnie.

W trakcie projektowania instalacji bierzemy pod uwagę m.in. jej długość, a także ewentualne straty ciśnienia. Przekładają się one bezpośrednio na skuteczność działania całego systemu. Starannie obliczamy wszystkie parametry, a następnie dobieramy odpowiednie urządzenia do specyfikacji konkretnego budynku.