Nadzór nad realizacją inwestycji PPOŻ

nadzór instalacjiNasze uprawnienia pozwalają nam pełnić nadzór nad wykonaniem instalacji PPOŻ. Powodzenie inwestycji zależy nie tylko od prawidłowo przygotowanego projektu instalacji przeciwpożarowej, ale również znajomości zagadnień i przepisów dotyczących zabezpieczeń PPOŻ. dla poszczególnych obiektów. Dzięki wiedzy oraz doświadczeniu, jakimi dysponujemy, możemy nadzorować budowę budynku właśnie pod tym kątem. W ramach usługi podejmujemy się między innymi:

  • analizy dokumentacji projektowej,
  • nadzoru na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanej,
  • przygotowania obiektu i wsparcia podczas odbioru przez PSP oraz nadzór budowlany.

Chcemy oferować kompleksową pomoc klientom, jeśli chodzi o zabezpieczenia PPOŻ. budynku, dlatego nasze usługi nie ograniczają się wyłącznie do montażu instalacji, ale polegają również na fachowym doradztwie i wsparciu merytorycznym.

 

Przygotowanie budynku do odbioru przez PSP

Pomagamy właścicielom i zarządcom budynków podczas procedury odbioru obiektu przez Państwową Straż Pożarną. Odpowiednio wcześniej przeprowadzamy audyt dokumentacji przeciwpożarowej. Wykrywamy ewentualne braki lub zaniedbania, które należy wyeliminować przed terminem odbioru technicznego. Weryfikujemy sprawność urządzeń gaśniczych oraz wszystkich zainstalowanych systemów. Pomagamy również w skompletowaniu wymaganej dokumentacji, czyli między innymi:

  • pozwolenie na budowę,
  • projekt budowlany,
  • dziennik budowy w oryginale,
  • dokumentację budowy z naniesionymi zmianami i geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
  • dokumentację dotyczącą instalacji PPOŻ.

Rzetelne przygotowanie się do odbioru budynku przez PSP zmniejszy ryzyko, że budynek nie otrzyma pozytywnej decyzji i nie zostanie dopuszczony do użytku. Tym samym inwestor nie będzie narażony na straty finansowe.