Systemy sygnalizacji pożaru śląskie

dym wokół czujnika dymu

Zajmujemy się montażem czujników dymu, które stanowią istotny element, jeśli chodzi o wykrywanie zagrożenia pożarowego w budynku. Są jednym z wielu rodzajów czujek pożarowych. Poza nimi najczęściej wykorzystuje się również detektory ciepła, które reagują na podwyższoną temperaturę, a także sensory płomieni. Dbamy o ich prawidłowe rozmieszczenie, aby system działał poprawnie i nie wszczynał fałszywych alarmów. Ich zaletą jest to, że są w stanie wykryć pożar już na wczesnym etapie jego rozwoju, gdy płomień zaledwie się tli. Daje to szansę na stłumienie ognia w tzw. zarodku.

Rodzaje czujników dymu w instalacji PPOŻ.

Czujniki dymu dzieli się na kilka podstawowych typów. Dzięki różnym zasadom działania możemy precyzyjniej dopasować je do potrzeb danego obiektu. Często również łączymy je ze sobą w celu uzyskania lepszej skuteczności. Wyróżniamy modele:

 • fotoelektryczne – wewnątrz znajduje się nadajnik emitujący promieniowanie podczerwone oraz detektor. Gdy do środka dostanie się dym, promieniowanie zostaje rozproszone i pada na detektor, co powoduje uruchomienie alarmu;
 • jonizacyjne – w komorze pomiarowej powietrze jest zjonizowane. W momencie przedostania się do środka dymu, natężenie prądu zmniejsza się, a to powoduje uruchomienie systemu alarmowego;
 • zasysające – jakość powietrza jest nieustannie monitorowana i badana pod kątem obecności cząstek dymu. Czujki dzięki wentylatorom zasysają powietrze, a następnie zostaje ono przekazane do komory pomiarowej.

Gdzie powinny znaleźć się systemy sygnalizacji pożaru?

Systemy sygnalizacji pożaru śląskie muszą znaleźć się w konkretnych typach budynkach. Pozwalają one na samoczynne wykrywanie ognia i przekazywanie informacji o pożarze do urządzeń, które mają za zadanie ograniczyć jego rozprzestrzenianie. Takie instalacje powinny znaleźć się w następujących budynkach:

 • obiektach handlowych lub wystawowych o jednej kondygnacji i metrażu strefy pożarowej powyżej 5000 m2 lub o wielu kondygnacjach i metrażu strefy pożarowej powyżej 2500 m2,
 • teatrach, w których wyznaczono miejsca dla powyżej 300 osób,
 • w kinach z liczbą miejsc siedzących powyżej 600,
 • w budynkach wykorzystywanych w celach gastronomicznych z ponad 300 miejsc dla gości,
 • salach widowiskowych i sportowych z liczbą miejsc powyżej 1500,
 • szpitalach (oprócz psychiatrycznych) i sanatoriach z ponad 200 łóżkami,
 • szpitalach psychiatrycznych z miejscem dla co najmniej 100 pacjentów,
 • domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnością, w których przewidziano miejsca dla co najmniej 100 pacjentów,
 • budynkach użyteczności publicznej wysokościowych,
 • budynkach zamieszkiwanych przez co najmniej 200 osób (pod warunkiem że przewidywany czas pobytu tych osób wynosi co najmniej 3 doby),
 • budynkach zamieszkania zbiorowego z ponad 50 miejscami,
 • muzeach i zabytkach budowlanych wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków,
 • ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym.

Miejsc, w których powinny znaleźć się systemy sygnalizacji pożaru, jest znacznie więcej. Obowiązek zamontowania takich instalacji wynika z obowiązujących przepisów. Zajmujemy się tworzeniem projektów instalacji PPOŻ., biorąc pod uwagę parametry danej nieruchomości i wymagania stawiane przez aktualne prawo. Dobieramy odpowiednie urządzenia, a także ich lokalizację.