Instalacje gaśnicze śląskie

czujnik oraz zraszacz

Instalacje gaśnicze – śląskie to połączenie urządzeń ostrzegawczych oraz gaśniczych. Projektujemy je w taki sposób, aby umożliwiały wykrycie pożaru już w jego najwcześniejszym stadium. Detektory po wykryciu oznak pożaru – podwyższonej temperatury lub dymu – przekazują sygnał do centrali sterującej. W ten sposób o zdarzeniu automatycznie zawiadamiana jest jednostka PSP, a także uruchamiane urządzenia ostrzegające – optyczno-dźwiękowe lub dźwiękowe – systemy oddymiające i stałe urządzenia gaśnicze śląskie. W ramach naszych usług oferujemy projektowanie, nadzór wykonawstwa instalacji, a także ich montaż wraz z pierwszym uruchomieniem.

Instalacje gaśnicze

Oferujemy instalacje gaśnicze, które wykorzystują różne środki do gaszenia pożaru. Wybór konkretnych urządzeń jest podyktowany między innymi przeznaczeniem danego pomieszczenia, a także rodzajem jego wyposażenia. Do skutecznego ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia lub ugaszenia zalążka pożaru potrzebny jest właściwy środek gaśniczy. Możemy dla Państwa wykonać następujące instalacje:

 • gaszenia pianą – piana powstaje z wody oraz preparatu pianotwórczego, a następnie zostaje doprowadzona rurociągami do dysz, które ją emitują. System sprawdza się między innymi w magazynach kosmetycznych, zakładach chemicznych, rafineriach i zakładach utylizujących odpady;
 • gaszenia gazem obojętnym – najczęściej wykorzystuje się dwutlenek węgla lub argon. Instalacja jest zaprojektowana w taki sposób, aby przed uwolnieniem środka gaśniczego w pomieszczeniu, osoby miały czas na jego opuszczenie. W ten sposób zabezpiecza się na przykład serwerownie, archiwa, biblioteki czy też rozdzielnie elektryczne;
 • gaszenia mgłą wodną – mgła wodna pozwala odciąć dopływ tlenu, zobojętnić atmosferę, a także schłodzić przestrzeń. Instalacja tego rodzaju ogranicza zniszczenia mienia spowodowane gaszeniem pożaru, a ponadto wykorzystują nawet do 90% mniej wody niż tradycyjne systemy wodne;
 • gaszenia wodą – środek gaśniczy w postaci wody zostaje pobrany ze zbiornika wody pożarowej i doprowadzony do dysz. Można je podzielić na instalacje zraszaczowe tryskaczowe. Pierwsze podają wodę w całej chronione strefie – całym budynku – drugie z kolei jedynie w miejscu zagrożenia.

Stałe urządzenia gaśnicze śląskie

Zgodnie z obowiązującym prawem w obiektach budowlanych i budynkach powinny znaleźć się stałe urządzenia gaśnicze. Oferujemy instalacje tryskaczowe oraz zraszaczowe. Są one wymagane w takich miejscach, jak:

 • archiwa wyznaczone przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,
 • muzea oraz zabytki budowlane zgodnie z decyzją Generalnego Konserwatora Zabytków,
 • ośrodki elektronicznego przetwarzania danych o znaczeniu krajowym,
 • budynkach handlowych lub wystawowych, które mają jedną kondygnację,
 • w wielokondygnacyjnych budynkach w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 5000 m2,
 • budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – najczęściej blokach,
 • budynkach użyteczności publicznej.

Pomagamy dopasować odpowiedni system do parametrów danego budynku, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy. Nasze instalacje są zgodne z wymaganiami prawnymi, pozwalając na zachowanie bezpieczeństwa w razie pojawienia się ognia w budynku.

Tworzymy projekty instalacji PPOŻ. na zlecenie właścicieli wymienionych wyżej budynków. Dobieramy odpowiednie urządzenia, by spełnić wymagania stawiane przez obowiązujące prawo. Nadzorujemy ich montaż, upewniając się, że w razie zagrożenia będą odpowiednio pełnić swoją funkcję. Przeprowadzamy także testy po zamontowaniu instalacji gaśniczej i informujemy naszych klientów o konieczności wykonywania regularnych przeglądów systemu.