Co bierze się pod uwagę przy projektowaniu instalacji przeciwpożarowych?

Instalacje przeciwpożarowe to rozbudowane systemy, których zadaniem jest wczesne wykrycie źródła pożaru i zaktywizowanie rozwiązań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia, a w niektórych przypadkach również jego ugaszenie. Dzięki nim przeprowadza się też sprawne ewakuacje osób przebywających w budynkach w chwili zagrożenia. Montaż takich systemów ostrzegawczo-gaśniczych jest regulowany prawnie. Przy czym warto pamiętać, że instalacje bywają różne, a przy ich projektowaniu bierze się pod uwagę wiele czynników. Oto naszym zdaniem najważniejsze z nich.

Klasa odporności ogniowej budynku

Przy doborze poszczególnych komponentów instalacji ppoż. w pierwszej kolejności uwzględniamy kategorię pożarową, do której został przypisany budynek. Obecnie wyróżnia się pięć klas odporności ogniowej oznaczanych literami od A do E, gdzie A oznacza kategorię najwyższą, a E najniższą. Przypisuje się je do budynków zamieszkanych przez ludzi (ZL), obiektów produkcyjnych i magazynowych (PM) oraz inwentarskich (IN). To, czy odporność ogniowa jest niska, czy wysoka, ustala się na podstawie wysokości budynku, ilości kondygnacji, materiału, z jakiego został zbudowany oraz stopnia zagrożenia pożarowego. Przykładowo, im wyższy budynek i im więcej kondygnacji ma, tym zwykle wyższe zagrożenie pożarowe.

Przeznaczenie obiektu i warunki techniczne

W wykonywanych przez nas na Śląsku projektach instalacji ppoż. bierzemy pod uwagę również przeznaczenie i specyfikę budynku. Duże znaczenie ma dla nas m.in. usytuowanie poszczególnych pomieszczeń, ich kubatura oraz przebieg dróg ewakuacyjnych. Ponadto nie pomijamy również wytycznych ubezpieczyciela obiektu. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaprojektować systemy adekwatne do potrzeb i odpowiadające obowiązującym przepisom prawnym.